...na pokračování

...Reakce na Kvarteto jsou různé. Bez ohledu na kladné nebo záporné hodnocení filmu se recenzenti a diváci pokoušejí film analyzovat a dobrat se odpovědi na otázku o čem Kvarteto vlastně je. Ti, které film nudil nebo popudil jsou logicky a pochopitelně méně usilovní, protože film je pro ně nezajímavý a analýze nevěnují moc času. Ti, které film zaujal se pokoušejí zjistit čím a proč je zaujal, případně se jich dotknul. Analýze věnují více času a docházejí k často zajímavým závěrům. Shoda ohledně tématu přesto nepanuje a domnívám se že ani není možná. ...V případě Kvartetu není důležitý příběh ani originalita situací, ale stav duše a mysli postav. A to stav, který není výsledkem konkrétních příčin, ale existuje sám o sobě a nezávisle na naší inteligenci a vůli. Tento stav nemá logické vysvětlení a je sám o sobě nelogický. Přesto,alespoň pro mě skoro hmatatelně existuje a pro současnost je symptomatický možná jako odvrácená strana nároků na výkonnost a nebo jako souputník nudy z předvídavosti vzorců chování. Je to stav, který nás na jedné straně zbavuje energie a na druhé vzrušuje svojí nepopsatelností a možnými atavistickými kořeny. Racionálně není možné jej plně analyzovat, ale je možné jej vnímat a cítit. ...Kvarteto je těžké racionálně analyzovat, protože se pokouší s divákem komunikovat tak, že na něj přenáší stavy a pocity jednajících postav, a bez falešné vstřícnosti nabízí sdílení. ... Vladimír Sorokin: "Štěstí je stav duše"....MK

Ten citát je z fantazy Telurie. Dráždivě strukturovaný příběh z budoucnosti. ( Asi padesát kapitol bez společného příběhu a každá z knich je psaná jiným způsobem) Svět je rozdroben do desítek a stovek státních útvarů po vzoru středověku. Reakce na Umberta Eca? Úžasné situační nápady, ironie, bolestná tvořivost, škleb z něhož je smutno a současně inteligentní nadhled. Krása...auta jezdí na brambory...lidé jsou maličcí i obrovští...a notebooku se tu říká rozumbrada...potěšení... /p/ Olomouc v Kvartetu /p/ Perský král Husrev se zamiloval do mladé dívky Shirin ,oženil se s ní a učinil ji královnou.Jeho syn z pprvního manželství Shiruye,jehož dech páchnul jako lví tlama dostal chuť na mladou královnu i na království.V noci vešel do královské komnaty a jednou ranou Husreva zabil.Král umíral pomalu a tiše,neschopem pohybu .Krev pomalu vytékala z jeho hrdla.Shirin spala pokojně vedle něj.Tento výjev namaloval nejlepší perský miniaturista Bihzad. Krása pokoje a dokonalé mistrovství malby kontrastuje s královou samotou v umírání a je k němu lhostejná. Orhan Pamuk : Mé jméno je Červená. Decentral. Inscenace v kině Central.O hříchu a odpuštění.Šest až osm herců (možná i neherců),hudba ,otevřený tvar jehože dramatičnost se vyjeví až v celku.Vyprávěno odkudsi z prostředka a směřující dopředu i do dozadu současně.Jsme ve fázi shromažďování materiálu.O granty požádáme jakmile bude jasné,že rekonstrukce kina Central opravdu začne.V úvaze grant města Olomouce i krajský grant.